• Haugenhallen

 • Øreveien

 • Politihøyskolen

 • Langklopp

 • Haltdalen oppvekstsenter

 • Colletta

 • Askeveien tilleggstomt

 • Kongsvinger festning

 • Kongsvinger festning

 • Korsmo barnehage

 • Østbanehallen

 • Mads barnehage

 • Berkåk

 • Glommengaten